HORIZONT

nya broar av konst mellan HaparandaTornio

project info

HORIZONT skapar nya broar av konst mellan HaparandaTornio

Horizont är ett samhällskonstprojekt i TornioHaparanda och bygger broar genom konst. Pandemin orsakade en klyfta mellan invånarna i Torneå och Haparanda och lokala ungdomsarbetare funderade på hur detta skulle kunna lösas. Lösningen var genom konst, och det gemensamma projektet Horizont föddes.

Syftet med projektet är att skapa en dialog mellan ungdomarna i Haparanda och Torneå och de lokala invånarna. Unga människor på båda sidor om gränsen kan träffas, planera och skapa konst tillsammans. Dialogen skapas av tvådelade konstverk, den ena delen skapas i Torneå och den andra delen i Haparanda. Projektet omfattar två byggnader, Röyttantie 4, ett hyreshus i Torneå, Finland och Tornedalsskolan i Haparanda, Sverige.

Konstnärer och grupper kommer att skapa konst i juni och juli 2023 och efter att konstverken är färdigställda hålls en tvådelad utställning i båda byggnaderna i augusti och september 2023. Under utställningen får allmänheten möjlighet att måla över konstverken virtuellt i en Virtual Reality värld. Konstutställningen har därför ett “andra lager” skapat av allmänheten, som kan ses med en AR-applikation (Artificial reality i.e. augmented reality) genom en mobil i utställningsutrymmet.

Projektets arrangörer

Arrangörer av samhällskonstprojektet Horizont är Torneå och Haparanda ungdomsverksamhet samt Haparanda stadsbibliotek. Vår huvudpartner är Pikene på Broen, en grupp kuratorer och producenter från Kirkenes, Norge. Andra samarbetsgrupper är utbildningskommunernas sammanslutning Lappi, Lappland AMK, högskolan SVEFI, Pohjantähtiopistos projekt “Kreativ magi”, VERKE Finlands digitala ungdomsarbetsinstitution, KUBN, Dokumentpress, Trancendent ry, Uleåborg gatukonst ry, Kumina ry och organisationer som arbetar med olika ungdomsgrupper.

Jan-Mikael Hakomäki, gatukonstorganisatör från Torneå ungdomsverksamhet.

Markku Lukkariniemi, medie- och ljudexpert från Torneå ungdomsverksamhet.

Christa Sjöberg, konstpedagog från Haparanda ungdomsverksamhet.

Pia Tohveri, bibliotekarie och antropolog från Haparanda stadsbibliotek.

Kitta Kulju, projektassistent från Torneå ungdomsverksamhet.

Finansiering

Project Horizont är finansierat av Nordisk kulturkontakt.