HORIZONT

byggnader
2023

byggnader

Projektet omfattar två byggnader Röyttäntie 4, 954 20 Torneå, ett flerfamiljshus och Tornedalsskolan i Haparanda, Sverige.