HORIZONT

haastattelu
2023

sirja moberg

Mikä sinua kiinnosti projektissa?
“Oon aina halunnu päästä osallistumaan tämmöseen purkutaide projektiin.
Mun mielestä se on tosi kiinnostava tapa tuoda taidetta esille ei totuttuun paikkaan ja saada erilaista yleisöä
katsomaan taidetta”

Onko taiteilu ollut lapsuudesta asti vai tullut myöhemmin elämässä?
“On ollu aikalailla lapsuudesta asti, kiinnostanu aina. Mun isosisko on kans kuvataiteilija ja on paljon kannustanu
mua taiteeseen. Kävin koulussa kaikki kuvis kurssit mitä pysty ja olin kansanopistossa kuvataide ryhmässä
useamman vuoden”

Esikuvia / inspiraationlähteitä?

“Suurin inspiraation lähde on aina luonto mun taiteessa. Ihmisen ja luonnon välinen yhteys ja sit semmoset
taiteilijat jotka sitä käsittelee. Esimerkiksi Hilma af Klint on tosi kiinnostava, Leonora Carrington ja nykytaiteilijoista Saara Ekström”

Onko taustasi vaikuttanut taiteeseen vai onko taide muuttanut kehitystä ihmisenä?
“Tausta varmaan siinä mielessä että ku oon maalta kotoisin nii sieltä tulee se kiinnostus luontoon. Se on jääny
vaikka nykyään asunkin Helsingissä, niin silti aina hakeudun luontoon kun mahdollista.
Ja kyllähän taide, kun taiteeseen ryhtyy, muuttaa ihmistä ja taide on mulle myös tapa tutustua maailmaan ja
itseeni”

Mikä on suosikki tekniikka / materiaali?
“Toi on vaikee kysymys koska mä koko ajan haluan kokeilla uusia tekniikoita ja materiaaleja, ja se on mulle
taiteessa sellainen eteenpäin vievä voima että voi kokeilla ja yhdistellä eri tekniikoita. Viimeisimpänä on
semmone tiedettä ja taidetta yhdistelevä tekniikka ku maaperän kromatografia ja mun oma tekeminen päätyy
aina tavalla tai toisella valokuvataiteeseen”

Mitä ympäristö ja yhteisötaide merkitsee sinulle?
“Mulle se merkitsee sitä että annetaa kivasti mahdollisuus kaikille ilmaista itseään ja tuodaan taide lähemmäs
kaikkia ihmisiä ja mun mielestä sen just pitää olla sitä että taide on helpommin saavutettavissa kaikille.
Yhteisötaide on monesti semmone tapa että sieltä löytyy tekniikoita jotka on helposti lähestyttävissä ja kaikki voi
osallistua ”

Projektin idea on luoda dialogia Haaparannan ja Tornio nuorten ja muiden välille. Minkä viestin haluat
omalla taiteella tässä lähettää?
“Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyö on tosi tärkeää ja ehkä se poliittinen sanoma että ‘vahvistetaan näitä siteitä’. On tosi tärkeää, ja varmasti pistää myös nuoria ajattelemaan asioita ja miettimään politiikkaa.

Mun sanoma on se että ehkä taide voisi olla ihmisille ja etenki nuorille tapa lähteä käsittelemään niitä ahdistavia
ajatuksia ja tuoda niitä luovalla tavalla esiin. Kannustaisin nuoria ja itse asiassa kaiken ikäisiä ihmisiä tekemään
mitä vain luovaa, koska se tekee niin hyvää ihmiselle eikä tarvi olla niin sanotusti ‘lahjakas’ että voi alkaa
tekemään jotain luovaa vaan tekee sitä oman hyvinvoinnin kannalta”

Sirja Moberg